Takeda Pharma sp. z o. o.
ul. Prosta 68,
00-838 Warszawa, Polska

Telefon recepcja: +48 22 608 13 00 / -01
Fax recepcja: +48 22 608 13 03

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy,
KRS: 0000027645, NIP: 5262108132
REGON: 012765897, BDO: 000015530,
kapitał zakładowy: 252 071 200 PLN

Twoja wiadomość została wysłana